Assortiment: Verzameling As-noten


Free counter and web stats
Overige instrumenten


De overige instrumenten die op de site aan de orde komen, zouden in bepaalde gevallen ook bij één van de andere groepen instrumenten ondergebracht kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de elektrische gitaar als variant op de gitaar en de pianola als variant op de piano. Dat geldt echter niet voor alle instrumenten, bijvoorbeeld het keyboard. Daarom is een deel van de site gewijd aan dit soort instrumenten: mechanische en elektrische muziekinstrumenten.
Mechanische instrumenten zijn ouder dan je misschien op het eerste gezicht zou denken. Het carillon bijvoorbeeld, bestaat al zo'n 700 jaar. Het mechanische klavecimbel werd in de 16e eeuw uitgevonden. Mechanische instrumenten kun je in twee groepen verdelen:
  • Instrumenten die op een mechanische manier geluid voortbrengen, bijvoorbeeld het carillon. Bij deze instrumenten wordt de toon door de speler bepaald.
  • Instrumenten die op een automatische manier muziek maken. Door rollen te perforeren of trommels met pennen te gebruiken kan een bepaalde toon worden aangegeven. Eén zo'n rol zorgt dan voor een bepaald muziekstuk. Hierover meer bij de desbetreffende instrumenten.
Elektrische instrumenten zijn met name in de tweede helft van de 20e eeuw ontwikkeld. Er zijn instrumenten waarbij het geluid geheel op elektrische wijze tot stand komt (keyboard). De elektrische gitaar is een voorbeeld waarbij trillende snaren elektrisch worden omgezet in geluid. Tenslotte de vibrafoon: een voorbeeld van een instrument waarbij het geluid op conventionele wordt gemaakt, maar vervolgens elektrisch wordt veranderd.